Saturday, February 5, 2011

Hamsadwani::Raagamraagam::hamsadwani

29 dheera shankaraabharaNam janya


Aa::-S R2 G3 P N3 S
Av::-S N3 P G3 R2 S

taaLam::-Adi

Composer::-Purandara Daasar
Language::-KannaDa

pallavi::-

gajavadhanaa bEduvE gowri thanaya
trijaga vanditanE sujanara porevanE
anupallavi

pAshAnkushadhara parama pavitra
mooshikavAhana munijanaprEmA
(gaja)

caraNam::1

mOdadi ninnaya pAdava tOrO
sAdhu vanditane Adaradindali
sarsijanAbha shri purandara vithalana
niruta neneyuvante daya mADO