Tuesday, March 27, 2012

Kaapi ::: Raagamraagam:::kaapi
22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

enna tavam sheidanai yasOdA engum nirai parabhrammam ammAvenr-azhaikka
(enna tavam)

anupallavi

IrEzu bhuvanangaL paDaittavanaik-kaiyil Endi shIrATTi pAlUTi tAlATTa nI
(enna tavam)

caraNam 1

bhramanum indranum manadil porAmai koLLa
uralil kaTTi vAi pottik-kenjavaittAi tAyE
(enna tavam)

caraNam 2

sanakAdiyar tava yOgam sheidu varundi
sAdhittadai punita mAdE eLidil pera
(enna tavam)

No comments: