Thursday, May 10, 2012

Bhairavi ::ragam

Composition: Kamakshi Composer: Syama Sastri
Raga::Bhairavi
Mela: Natabhairavi - 20
Tala::Misra Chapu

Arohana::S G1 R2 G1 M1 P D2 N1 S || S Gi Ri Gi Ma Pa Dhi Ni S
Avarohana::S N1 D1 P M1 G1 R2 S || S Ni Dha Pa Ma Gi Ri S

Bhashanga Raga::Chatusruti dhaivata

Pallavi ::

Kamakshi amba (Kanchi) anu dinamu maravakane nee
padamula dikkanuchu nammithini Sree Kanchi

Charanas::1.Kunda radana Kuvalaya nayana thalli rakshimchu

2::Kambugala neerada Chikura Vidu Vadana mayamma

3::Kumba Kucha mada mattha Gajagama padma bhava Hari Sambhu nutha pada
Sankaree neevu na chintala vevega theercchamma ipudu

4::Bhakthajana Kalpalathika Karunalaya Sadaya Giri thanaya
kavave saranagathudu kada thamasamu seyaka varamosagu

5::Padaka mulanu theercchi nee pada bhakthi santhatha meeyave
pavani kada mora vinada parakelanamma vinamma

6::Kalusha harini sadanatha phala dayaki yani birudu
Bhuvilo kaligina dorayanuchu vedamu moralidaga vini

7:;Nee pavana nilaya sura samudaya kara vidrutha suvalaya nada
thanuja varana mrugendrar cchitha kalusha dahanakana
aparimitha vaibahvamu kala nee smarana madilo thala china janadulaku
bahu sampadala nicce vipudu makabhaya miyyave

8::Syama krishna sahodree Siav Sankaree Parameswaree
Hari Haradulaku nee mahimalu kanimpa tharama
suthudamma yabhi mananu leda napai
Devee parakela ne brovave ipudu Sree Bhairavi

No comments: