Saturday, January 17, 2009

Brahmmamokkate Annamacharya

::: Priya Sisters :::

వేంకటాద్రి సమస్థనం బ్రహ్మండే నాస్థి కించన…ఆ..ఆ
వేంకటేశ…. వేంకటేశ … వేంకటేశ … వేంకటేశ … వేంకటేశ …సమోదేవో..ఓ..ఓ…
వేంకటేశ…సమోదేవో… వేంకటేశ… వేంకటేశ…సమోదేవో
నభూతో నభవిశ్యతీ..ఈ..ఈ.. నభూతో నభవిశ్యతీ..ఈ..ఈ..ఈ


వేంకటాద్రి సమస్థనం బ్రహ్మండే నాస్థి కించన…ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
వేంకటాద్రి సమస్థనం… వేంకటాద్రి సమస్థనం… వేంకటాద్రి శమస్థనం…బ్రహ్మండే నాస్థి కించన…ఆ..ఆ..

వేంకటేశా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ… వేంకటేశా… వేంకటేశా… వేంకటేశా
సమోదేవో..ఓ..ఓ… సమోదేవో..ఓ..ఓ… వేంకటేశ…సమోదేవో…
నభూతో నభవిశ్యతీ..ఈ..ఈ.. వేంకటేశా… వేంకటేశా… వేంకటేశా
వేంకటేశా… వేంకటేశా… వేంకటేశా..ఆ..ఆ..సమోదేవో..ఓ..ఓ..
వేంకటేశ…సమోదేవో…
నభూతో నభవిశ్యతీ..ఈ..ఈ… నభవిశ్యతీ..ఈ..ఈ…


వేంకటాద్రి సమస్థనం… వేంకటాద్రి సమస్థనం… బ్రహ్మండే నాస్థి కించన…ఆ..ఆ… వేంకటాద్రి సమస్థనం.. వేంకటాద్రి సమస్థనం… బ్రహ్మండే నాస్థి కించన…ఆ..ఆ… వేంకటేశ …సమోదేవో..ఓ..ఓ… వేంకటేశ …సమోదేవో..ఓ..ఓ… వేంకటేశ… వేంకటేశ…ఆఅ..ఆఅ…ఆఅ…ఆఆఆఆనా..వేంకటేశా..సమోదేవో…నభూతో..నభూతో.. నభవిశ్యతీ..ఈ..ఈ..ఈ..వేంకటేశా..సమోదేవో..
నభూతో..నభవిశ్యతీ..ఈ..ఈ..నభో..ఓఓ..ఓఓఓ..ఓఓఓ..తో..నభూతో..నభవిశ్యతీ
…….

నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రయు నొకటె
అంటనే బంటునిద్ర అదియు నొకటె
మెండైన బ్రహ్మణుడు మెట్టుభూమి యోకటే
చండాలు డుండేటి సరిభూమి యోకటె
మెండైన బ్రహ్మణుడు మెట్టుభూమి యోకటే
చండాలు డుండేటి సరిభూమి యోకటె
తందనాన అహి..తందనాన పురె
తందనానాభళ తందనానా భళ తందనానా
భళా తందనానా

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vEnkaTaadri samasthanam brahmanDE naasthi kinchana…aa..aa
vEnkaTESa…. vEnkaTESa … vEnkaTESa … vEnkaTESa … vEnkaTESa …samOdEvO..O..O…
vEnkaTESa…samOdEvO… vEnkaTESa… vEnkaTESa…samOdEvO
nabhUtO nabhaviSyatii..ii..ii.. nabhUtO nabhaviSyatii..ii..ii..ii


vEnkaTAdri samasthanam brahmanDE naasthi kinchana…aa..aa..aa..aa
vEnkaTaadri samasthanam… vEnkaTaadri samasthanam… vEnkaTaadri Samasthanam…brahmanDE naasthi kinchana…aa..aa..
vEnkaTESaa..aa..aa..aa..aa… vEnkaTESaa… vEnkaTESaa… vEnkaTESaa

samOdEvO..O..O… samOdEvO..O..O… vEnkaTESa…samOdEvO…
nabhUtO nabhaviSyatii..ii..ii.. vEnkaTESaa… vEnkaTESaa… vEnkaTESaa
vEnkaTESaa… vEnkaTESaa… vEnkaTESaa..aa..aa..samOdEvO..O..O..
vEnkaTESa…samOdEvO…
nabhUtO nabhaviSyatii..ii..ii… nabhaviSyatii..ii..ii…


vEnkaTaadri samasthanam… vEnkaTaadri samasthanam… brahmanDE naasthi kinchana…aa..aa… vEnkaTaadri samasthanam.. vEnkaTaadri samasthanam… brahmanDE naasthi kinchana…aa..aa… VEnkaTESa …samOdEvO..O..O… vEnkaTESa …samOdEvO..O..O… vEnkaTESa… vEnkaTESa…aaaa..aaaa…aaaa…aaaaaaaaaaaanaa..vEnkaTESaa..samOdEvO…nabhUtO..nabhUtO.. nabhaviSyatii..ii..ii..ii..vEnkaTESaa..samOdEvO..
nabhUtO..nabhaviSyatii..ii..ii..nabhO..OO..OOO..OOO..tO..nabhUtO..nabhaviSyatii…….


ninDaara raaju nidrinchu nidrayu nokaTe
anTanE banTunidra adiyu nokaTe
menDaina brahmaNuDu meTTubhUmi yOkaTE
chanDaalu DunDETi saribhUmi yOkaTe
menDaina brahmaNuDu meTTubhUmi yOkaTE
chanDaalu DunDETi saribhUmi yOkaTe
tandanaana ahi..tandanaana pure
tandanaanaabhaLa tandanaanaa bhaLa tandanaanaa
bhaLaa tandanaanaa

కురింజి :: రాగం

::: Priya Sisters :::

రాగం::కురింజి
29 శంకరాభరణం జన్య
ఆ::స ని3 స రి2 గ3 మ1 ప ద2
అవ::ద2 ప మ1 గ3 రి2 స ని3 స
తాళం::ఆది
రచన::ఆన్నమాచార్య


::పల్లవి::
ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు
దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు


::చరణం::1


అంతనింత గొల్లెతల అరచేతి మాణిక్యము
పంతమాడే కంసుని పాలి వజ్రము
కాంతుల మూడు లోకాల గరుడపచ్చపూస
ఛెంతల మాలోనున్న చిన్ని క్రిష్నుడు


::చరణం::2


రతికేళి రుక్మిణికి రంగుమోవి పగడము
మితి గోవర్ధనపు గోమేధికము
సతమై శంఖచక్రాల సందుల వైఢూర్యము
గతియై మమ్ము గాచె కమలాక్షుడు


::చరణం::3


కాళింగుని తలలపై కప్పిన పుష్యరాగము
ఏల్లేటి శ్రీ వేంకటాద్రి ఇంద్రనీలము
పాలజలనిధిలోన పాయని దివ్య రత్నము
బాలుని వలె తిరిగే పద్మనాభుడు
ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు
తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
raagam::kurinji
29 SankaraabharaNam janya
A::sa ni3 sa ri2 ga3 ma1 pa da2
ava::da2 pa ma1 ga3 ri2 sa ni3 sa

taaLam::aadi
rachana::Annamaacaarya

::pallavi::
muddugaarae yaSOda muMgiTa mutyamu veeDu
diddarAni mahimala dEvakii sutuDu


::charaNam::1

antaninta golletala arachEti mANikyamu
pantamADE kamsuni pAli vajramu
kAntula mooDu lOkAla garuDapachchapoosa
Chentala mAlOnunna chinni krishnuDu::charaNam::2

ratikELi rukmiNiki rangumOvi pagaDamu
miti gOvardhanapu gOmEdhikamu
satamai SankhachakrAla sandula vaiDhooryamu
gatiyai mammu gAche kamalAkshuDu::charaNam::3

kALinguni talalapai kappina pushyarAgamu
EllETi Srii vEnkaTAdri indraneelamu
pAlajalanidhilOna pAyani divya ratnamu
bAluni vale tirigE padmanAbhuDu


muddugaarae yaSOda muMgiTa mutyamu veeDu
tiddarAni mahimala daevakee sutuDu


Friday, January 16, 2009

rAgamAlika - Adi TaalataaLam::aadi
Composer::H.H.CandrasEkhara Saraswati
Language: Sanskrit
raagam:::yamunaa kalyaaNi
65 mEcakalyaaNi janya
Aa::S R2 G3 P M2 P D2 S
Av::S D2 P M2 P G3 R2 S

maitrIm bhajata, akhila hrit jaitrIm
Atmavad Eva parAnn api pashyata
yudhham tyajata, spardhAm tyajata
tyajata parEShu akrama-AkramaNam


!! kaapi !!
22 kharaharapriya janya
Aa::S R2 M1 P N3 S
Av::S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

jananI prithivI kAma-dukhArtE
janako dEvah sakala dayALuh
'dAmyata, datta, dayadhvam' janatA
shrEyO bhUyAt sakala janAnAnAm
shrEyO bhUyAt sakala janAnAnAm

shrEyO bhUyAt sakala janAnAnAm

Indian National Anthem Jana Gana Manaఎందరో మహాను భావులు అందరికీ వందనములు

___/\___

రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ రచించిన భారత జాతీయ గీతం ఇది
ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ జాతీయ గీతంగా భారత జాతీయ గీతానికి అవార్డు ఇవ్వడం భారతీయులందరికీ గర్వకారణం.
పాట వింటూనే హృదయాలను ఉత్తేజపరిచే,ఉర్రూతలూగించే జనగణమన గీతాన్ని రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ సంస్కృతీకరించిన బెంగాలీ భాషలో రాశారు
కర్నాటక సంగీతం మరియు హిందుస్తాని సంగీతంలో మేళవించిన ఈ గాన్నాన్ని ఎందరో మహాను భావులు తమ వాద్యాలతోనూ,గానామౄతముతోనూ ఉర్రోతలూరించిన ఆ గంధర్వుల గానాన్ని మీరందరూ విని తీరాల్సిందే


జనగణమన అధినాయక జయహే
భారత భాగ్య విధాతా
పంజాబ సింధు గుజరాత మరాటా
ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా
వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా
ఉచ్ఛల జలధి తరంగా
తవ శుభ నామే జాగే
తవ శుభ ఆశిష మాగే
గాహే తవ జయ గాథా
జనగణ మంగళ దాయక జయహే
భారత భాగ్య విధాతా
జయహే జయహే జయహే
జయ జయ జయ జయహే

Wednesday, January 14, 2009

లవంగి ::: రాగంరాగా::లవంగి::ఆది తాళా.

పల్లవి::
ఓంకారా కారిణీ మదహంకార వారిణీ అవతుమాం
ఓంకారా కారిణీ మదహంకార వారిణీ అవతుమాం

అనుపల్లవి::

హూంకార మాత్ర శత్రు దమనీ
హ్రీంకార రూపిణి రుద్రాణి

చరణం::

మురళీ సుధా లహరీ విహారి
పురరిపు ప్రేమిత త్రిపుర సుందరి
కరుణారస భరిత లలిత లవంగి
వరదా అభయదా సకల శుభాంగి