Monday, October 1, 2007

ఎంత మాత్రమున- MS సుబ్బులక్ష్మి !! రాగం::రాగమాలిక !!

Entha Mathramuna- MS Subbulakshmi


రాగం::రాగమాలిక
తాళం::మిశ్ర చాపు
composer::అన్నమాచార్య
Language::తెలుగు

పల్లవి(రాగం::బృందావని)
ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన, అంతమాత్రమే నీవు
అంతరాంతరములెంచి చూడ, తిండంతేనిప్పటి అన్నట్లు

అనుపల్లవి::(సామ రాగం)
కొలుతురు మిము వైష్ణవులు, కూరిమితో విష్ణుడని
పలుకుదురు మిము వేదాంతులు, పరబ్రహ్మంబనుచు
తలతురు మిము శైవులు, తగిన భక్తులునూ శివుడనుచు
అలరి పొగడుదురు కాపాలికులు, ఆది భైరవుడనుచు

15 మాయమాళవ గౌళ మెళ
Aa: S R1 G3 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

చరణం::(మాయామాళవ గౌళ)

సరి మిమ్ముదురు సాక్తేయులు, శక్తి రూపు నీవనుచు
దర్ననములు మిము నానా విధులను, తలుపుల కొలదుల భజింతురు
సిరుల మిమునే అల్పబుద్ది, తలచినవారికి అల్పంబగుదవు
దరిమల మిమునే ఘనమని తలచిన, ఘనబుద్ధులకు ఘనుడవు

నీవలన కొరతే లేదు మరి నీరు కొలది తామరవు
ఆమల భాగీరధి దరి వాగుల ఆ జలమే ఊరినయట్లు
శ్రీ వేంకటపతి నీవైతే మము చేకొని వున్న దైవ(ము)మని
ఈవలనే నీ శరణని ఎదను, ఇదియే పరతత్వము నాకు

No comments: