Monday, August 27, 2012

కల్యాణి :: రాగం


పల్లవి ::

భావించి తెలుసుకొంటే భాగ్యఫలము
ఆవలీవలి ఫలములు అంగజజనకుడే

చరణములు ::


దానములలో ఫలము తపములలో ఫలము
మోస(న)ములలో ఫలము ముకుందుడే
జ్ఞానములలో ఫలము జపములలో ఫలము
నానా ఫలములు నారాయణుడే

వినుతులలో ఫలము వేదములలో ఫలము
మనసులోని ఫలము మాధవుడే
దినములలో ఫలము తీర్థయాత్రల ఫలము
ఘనపుణ్యముల ఫలము కరుణాకరుడే

సతతయోగ ఫలము చదువులలో ఫలము
అతిశయోన్నత ఫలము యచ్యుతుడే
యతులలోని ఫలము జితకామిత ఫలము
క్షితి మోక్షము ఫలము శ్రీవేంకటేశుడే

kalyaaNi :: raagam...

pallavi::

bhAviMchi telusukoMTE bhAgyaphalamu
AvalIvali phalamulu aMgajajanakuDE

charaNamulu::

dAnamulalO phalamu tapamulalO phalamu
mOsa(na)mulalO phalamu mukuMduDE
j~nAnamulalO phalamu japamulalO phalamu
nAnA phalamulu nArAyaNuDE

vinutulalO phalamu vEdamulalO phalamu
manasulOni phalamu mAdhavuDE
dinamulalO phalamu tIrthayAtrala phalamu
ghanapuNyamula phalamu karuNAkaruDE


satatayOga phalamu chaduvulalO phalamu
atiSayOnnata phalamu yachyutuDE
yatulalOni phalamu jitakAmita phalamu
kshiti mOkshamu phalamu SrIvEMkaTESuDE

No comments: