Tuesday, October 11, 2011

మోహనం ::: రాగంమోహనం ::: రాగం: తాళం: ఆది

28 హరికాంభోజి జన్యము
ఆ: స రి2 గ3 ప ద2 సా
అవ: సా ద2 ప గ3 రి2 స.
రచన : అన్నమాచార్య


చేరి యశోదకు శిశు వితడు
ధారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు


1)సొలసి చూచినను సూర్యచంద్రులను
లలి వెదచల్లెడులక్షణుడునిలిచిననిలువున
నిఖిలదేవతలకలిగించు సురలగనివో యితడు


!! చేరి యశోదకు శిశు వితడు !!2) మాటలాడినను మరియజాండములు
కోటులు వోడమేటిగుణరాశి
నీటగునూర్పుల నిఖిలవేదములు
చాటువనూ రేటిసముద్ర మితడు


!! చేరి యశోదకు శిశు వితడు !!


3) ముంగిట జొలసిన మోహన మాత్మల
బొంగించేఘనపురుషుడు
సంగతి మావంటిశరణాగతులకు
నంగము శ్రీవేంకటాధిపు డితడు


!! చేరి యశోదకు శిశు వితడు !!

No comments: