Tuesday, October 11, 2011

ఖమాస్ ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవి కృతులు!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ముత్తయ్య భాగవతార్

పల్లవి:

మాతే మలయధ్వజ పాండ్య సంజాతే మాతంగ వదన గుహ

అనుపల్లవి:
శాతోధరి శంకరి చాముండేశ్వరి చంద్రకళాధరి తాయే గౌరీ

ముక్తాయి స్వరం:
da da ni da da ni da da ni da da ni pa ma
da da ni ri sa ni sa da ni sa da pa pa ma
da da ni ga ri ni ri sa ni da pa ni da ma
da da ma ga ma pa ma pa da da ni ni da ma
da da ri sa ni da ni da da ma da ni ma ni
da da sa sa pa da ni da da ma ga ri sa ni
da da pa da da ni da da sa da ni da
ma ga ri sa ni da ni sa ni ni da da pa ma

ముక్తాయి స్వర సాహిత్యం:
దాతా సకల కలా నిపుణ చతుర
దాతా వివిధ మత(?) సమయ సమరస
దాతా సులభ హృదయ మధుర వచన
దాతా సరస రుచిరతర స్వర లయ
గీత సుఖద నిజ భావ రసిక వర ధాతా
మహిశూర నాద నాల్వటి
శ్రీ కృష్ణ రాజేంద్ర ర నదయ(?) సదా పొరె
మహితె హరికేశ మనోహరే సదయే

చరణం:
శ్యామే సకల భువన సార్వభౌమే శశి మండల మద్యగే
1.MA,MA, pani dada papa magamapa MA,MA, nida MAsani dapadada
శ్యామే సకల భువన సార్వభౌమే శశి మండల మద్యగే

2.nidanida dapapama PAPA nidapama gamaPA nidaMA sanidapa MAnida
శ్యామే సకల భువన సార్వభౌమే శశి మండల మద్యగే
3.saSAsa nidanisa niDApa magamapa maMAma samagama pasanida NI;
nidani padani mapadani gamapadani samagama padani samagari sasanida pada
శ్యామే సకల భువన సార్వభౌమే శశి మండల మద్యగే

2 comments:

చక్రవర్తి said...

ఖమాస్ రాగం లో "సామిని రమ్మనవే .." అంటూ సాగే ఓ వర్ణం గురించి కూడా వ్రాసి పుణ్యం కట్టుకో మనవి.

srinath kanna said...

Hi Chakra varti gaaru
naa blog nu sandarsinchinanduku chaalaa thankse
tappakundaga meeku nachina varnam vestaanu