Sunday, October 9, 2011

రాగం: హంసద్వని :: ఆది తాళం
29 ధీర శంకరాభరణం జన్య
ఆరో: స రి2 గ3 ప ని3 సా
అవ: సా ని3 ప గ3 రి2 స
రచన: E.V. రామక్రిష్ణ భాగవతార్

!! పల్లవి !!
వినాయకా! నిన్ను వినా బ్రోచుటకూ
వేరెవరురా? విగ్న రాజ

!! అనుపల్లవి !!

అనాథ రక్షకా నీవే కాదా
ఆదరించి నను బ్రోవరాదా

!! వినాయకా !!
!! చరణం !!

సరసీరుహారునాయుగ చరణ
సతతము ష్రితజన సంకట హరణ
పరమ కౄపాసాగరవర సుగుణ
పాలితజన గోపాలదాసనుత

!! వినాయకా !!

No comments: