Tuesday, October 11, 2011

అఠాణా ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవీ కృతులు
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!అన్నస్వామి శాస్త్రి కృతి
పల్లవి:
పరమ పావని మామవ పర్వతరాజ పుత్రి(కే) అంబా(బే)


అనుపల్లవి:
సురనర కిన్నర సన్నుతే శోభన గుణజాతే లలితే కర ధృత
పాశాంకుశ సుమ విషిఖేక్షు చాపే కాంచిపుర వాసిని శ్రీ కామాక్షి


చరణం:
చరణ వినత సుర గణపతి సు-మనోగణే కర సరసిజ ధృత మణి వీణే చంద్ర వదనే
పరమేశ్వరి సేవక జన రక్షకి(కే) సదా ప్రణత ఫలదాయికే
భండన ఖండన భండ మహిషముఖ చండ దైత్య మండలే రిపుదండే

No comments: